Viktigt från styrelsen!

»
Information om #metoo!»
Vi måste tänka efter!»
Dokument ang. Uppvisning.
Om ni skall ha någon uppvisning vid ert arrangemang så kryssa i rutan uppvisning också.
Då finns allt dokumenterat.
Skriv i nuläget in under fliken förarmeddelande vad som skall göras vid uppvisning.
(Ny ruta kommer så småningom på första sidan, speciellt för detta)
Meddelas när det är klart.»
Angående ansökningar i Lots.
På förekommen anledning påminner vi om att det vid ansökan av rallytävling måste anges vilken typ av besiktning som skall genomföras A eller B. Det finns rutor på förstasidan i Lots för detta.
För alla ansökningar gäller att man skall alla ladda upp inbjudan under tävlingsdokument, detta för att alla ska kunna se den och den blir då också synlig i den stora kalendern på SBF:s sida.
Har man inte skött sin miljöcertifiering så kan det också bli nej vid ansökan om tävlingstillstånd.
Om allt ovan inte sköts så blir det troligtvis inget tillstånd.
När sedan tävlingen är genomförd så skall alla tillhörande dokument såsom resultat, bestraffningar, m.m.
laddas in för att tävlingen skall kunna avslutas.
En tävlingsrapport skall också göras.

Tillståndsgivaren
Christer Landén»
SISU har under hösten grundkurser i Idrottens föreningslära, på ett antal platser i Småland. Läs mer här!» Det är väldigt hög tid att ansluta klubben till Idrott Online. Glöm ej att göra klubben aktiv.
Viktigt för den klubbrapport som skall vara inne senast 1 augusti och som bara går att göra när klubben är ansluten till Idrott Online.
Missa inte detta för det påverkar hela vägen uppåt. Distriktet kan förlora röster och SBF kan förlora mycket pengar i bidrag från RF då det styrs av medlemsantalet.
Sist men inte minst, missar ni så har ni ingen rösträtt vid kommande årsmöten!» PS: Ni kan inte söka nästa års tävlingar i nya LOTS utan att vara anslutna till IOL.

<- Tillbaka


Smålands BilsportFörbund, www.smalands-bilsport.nu - Webmaster & Design: Jeremias Ericsson